„О, боготворящи Месията!“ – Ибн ел-Каййим

„О, боготворящи Месията, искаме отговор!“

[поема от Ибн Каййим eл-Джаузиййe (1292-1350г.)]

 

О, боготворящи Месията, искаме отговор на нашия въпрос от вашите учени!
Ако Богът е бил убит от човешко дело, то що за бог е това?
Чудим се! Бил ли е доволен Той от това, което са Му сторили? Ако е така, благословени да са те! Достигнали са Неговото задоволство.
Но ако Той не е бил доволен, тогава силата им Го е покорила.
Било ли е битието оставено без бог? Кой е отговарял на молитвите?
Били ли са изоставени седемте небеса, когато Той е лежал някъде под пръстта?
Били ли са оставени световете без бог, когато ръцете Му са били оковани?
Защо ангелите не са Му помогнали, чувайки, че Той ридае?
Как са могли гредите да носят Истинския Бог, когато Той е бил вързан за тях?
Как е могло желязото да Го достигне и да прониже плътта му?
Как са могли ръцете на враговете Му да го достигнат и да Го ударят?
И Месията сам ли е възкръснал или възкресителят е бил друг бог?
Що за гледка е било? Гроб да побере бог! Странен е и коремът, който Го е родил!
Стоял е Той там девет месеца в пълна тъмнина, хранен с кръв!
После е излязъл от утробата като малко, слабо бебе, чакащо да бъде накърмено.
Той е ял и пил и е ходел по нужда. Бог ли е това?
Пречист е Аллах от лъжите на християните! Всички те ще бъдат отговорни за своите клевети.
О, боготворящи кръста, защо кръстът е възвеличаван, а отричащите го биват порицавани?
Не е ли логично да бъде счупен и изгорен заедно с онзи, който го е въвел?
Та Богът е бил разпнат на него и ръцете Му са били оковани!
Това наистина е проклет кръст, та да се носи. Затова го захвърлете, не го целувайте!
Господът бе оскърбен на него, а вие го боготворите? Тогава вие сте едни от враговете Му!
Ако го величаете, защото той е носил Господа на световете,
защо не се кланяте на гробове и не ги боготворите?
Та в гроб бе и вашият бог!
О, боготворящи Месията, събудете се!

Published in: on 30.07.2010 at 23:02  Коментарите са изключени за „О, боготворящи Месията!“ – Ибн ел-Каййим  
%d блогъра харесват това: