Къде е Аллах?

Къде е Аллах?

 

„Къде е Аллах?” е въпрос, който никога не е бил обсъждан и не е предизвиквал спор между мюсюлманите през вековете. За съжаление, поради огромното невежество относно нашата религия, някои мюсюлмани губят от ценното си време като спорят за маловажни неща, а забравят за истинските си задължения и отговорности.

Вярата (акида), която човек трябва да има по отношение на своя Господар и Създател, е, че Аллах Теаля е един, няма нищо подобно на Него, нищо не може да Го съкруши, няма друг бог освен Него и Той е вечен – няма начало и няма край. Никога не ще погине или достигне до краен предел и нищо не става освен каквото Той пожелае. Няма въображение, което да може да си Го представи, и няма разум, който да може да го разбере. Той е различен от всички творения.

Аллах Теаля е казал за Себе Си:

„Няма подобен Нему.” [еш-Шура, 42: 11]

И е казал:

„И няма равен Нему.” [ел-Ихляс, 112: 4]

Заради тези и други текстове от Корана и сунната, едно от основните убеждения, които мюсюлманинът трябва да има относно Аллах, е, че няма творение, което да е подобно на Него. Ако се вярва, че Аллах прилича на Свое творение или че има някакви негови качества, то това се счита за неверие (куфр).

Имам Ебу Хамид ел-Газали (Аллах да се смили над него) е казал:

„Който мисли, че Аллах има тяло, съставено от органи, то той е идолопоклонник. Който се кланя на тяло, се счита за неверник по единодушното мнение на всички учени – и нa ранните учени (селеф), и нa късните (мутееххирун).”[Илджаму-л-аўам ан илми-л-келям]

Ако някой вярва, че нищо не наподобява Аллах по какъвто и да е начин, то неговата вяра (акида) е правилна и няма нужда от спорове и разисквания. Смятам, че няма мюсюлманин, който наистина да вярва, че Аллах прилича на творенията Cи по някакъв начин, затова споровете и разискванията трябва да бъдат избягвани. Да, ако някой вярва, че Аллах има ръце, крака, лице и т.н., подобни на създанията, тогава без съмнение този човек излиза от исляма.

По отношение на въпроса „Къде е Аллах?”, първо, трябва да не се забравя, че това не е нещо, за което ще бъдем питани в Деня на съживяването. Нуждаем се от хора, които наистина изучават основите на исляма, а не от такива, които се занимават с подобни въпроси. Онези, които спорят и предизвикват смут с такива въпроси, обикновено са невежи дори и за основите на намаза, зекята, хаджа и т.н.

Второ, този въпрос сам по себе си не е правилен. Ние питаме за местонахождението на човек, който живее във времето и пространството. Например, аз живея във времето и имам тяло, което трябва да запълни някакво пространство.

Що се отнася до Аллах, Всемогъщия и Великия, то Той е Създателят на времето и пространството. Ако Го ограничим в някакво време или пространство, това би означавало, че Го оприличаваме на творенията Му, приписвайки Му тяло, тъй като пространството е ограничено. Ако някой каже, че Аллах е навсякъде, то това също е грешно, защото „навсякъде” има край все някъде, а Аллах не е ограничен.

Също така да се каже, че Аллах е на земята, на небето, на луната, на слънцето, на трон и т.н., е грешно, защото всички тези неща са ограничени, а да се ограничи Аллах до нещо създадено е неверие (куфр).

Имам ет-Тахаўи (Аллах да се смили над него) е казал в известната си книга „Ел-акидету-т-Тахаўиййе”:

„Той е над това да има граници или предели, да има части, органи или крайници, нито пък да е обграден от шестте посоки, както всичко сътворено е обградено.”

Имам ен-Несефи (Аллах да се смили над него) е казал:

„Той не е тяло (джисм), нито частица (джеўхер), нито нещо с форма (мусаўўер), нито нещо ограничено (мехдуд), нито нещо броимо (ме’дуд), нито нещо разделимо или разединимо, нито нещо съединено (мутераккеб), нито пък Той има край. Той не се описва по същност (ме’хия) или по качество (кейфиййе), нито се намира в пространството (мекян) или времето (земан). Нищо не е подобно на Него.”

В заключение, мюсюлманинът трябва да има убеждението, че Аллах Теаля е извън пространството и времето. Грешно е да се казва, че Той е навсякъде, както е грешно да се смята, че Той е на нещо, защото всичко това е ограничено, а Аллах Теаля е безграничен. Въпреки това, трябва да вярваме, че Неговото знание обхваща всичко и че Той знае, вижда и чува всичко.

И Аллах знае най-добре!

Мюфтия Мухаммед ибн Адем 

Published in: Без категория on 03.03.2011 at 20:49  Коментарите са изключени за Къде е Аллах?  
%d блогъра харесват това: