Моят мезхеб е безмезхеб

Моят мезхеб е безмезхеб

 

Тези, които не следват някой от четирите мезхеба, използват за свой аргумент изказаните думи на имамите за достоверния хадис или по-конкретно, че ако тяхното мнение противоречи на достоверен хадис, то нека да вземат хадиса и да изоставят тяхното мнение. Чрез този аргумент тези хора се опитват да разубедят и да стреснат обикновените вярващи, като по този начин целят да привлекат вниманието им в желанието си да приобщят повече последователи към тяхното виждане – да не се следват мезхебите, т.е. да бъдат без мезхеб!

Интересни са доводите им на пръв поглед, ала доколко са правилни се надявам до края да разберем.

Трябва да се има предвид, че нито обикновения вярващ, нито пък водачите на вярващите на този етап разбират действителния смисъл на думите изречени от имамите на мезхебите, и още по страшното – не схващат към кого са насочени.

Надявам се ще се съгласите, че повечето мюсюлмани притежават основни познания по ислямско право, не могат да боравят с книги по хадис и евентуално не могат да отсяват достоверните сред тях. Такъв човек не обръща внимание дали хадиса е отменен или не, дали носи общ или частен характер, дали има и други хадиси по дадената тема или не…

Задавали ли сте си въпроса защо толкова големи светила в ислямската религия са следвали един от четирите мезхеба?! Те са били океан от знание и техните книги все още се четат с изумление и захлас по цял свят. Искате пример? Добре, ще спомена само няколко от тях: имамите ен-Неўеўи, ет-Тахаўи, Ибн Сурайдж, ел-Кудури, ес-Сархаси, ел-Джуўейни и много други.

Нима тези имами са нямали достъп до достатъчно хадиси?
Или пък са били по-невежи (естегфируллах) в сферата на хадисите от някои наши съвременници?!

Предпочитам сам да потърся отговор на тези въпроси. Ще се спра над думите на имам ен-Неўеўи, който коментира изказаните думи на имамите на мезхебите: „Смисълът на тези думи не е буквално да се приема всеки достоверен хадис – това е мезхеба на имам еш-Шафии. Тези думи касаят онези, които са достигнали нивото на муджтехидите на мезхеб.” (В противен случай може да се каже, че е позволен временният брак, защото има достоверен хадис в сборника на ел-Бухари. Да, този хадис е автентичен, но е отменен! И затова временният брак е забранен. Ала ако обикновен човек го прочете и под него пише, че е достоверен хадис и не знае за неговата отмяна, тогава какво ще стане?!)

Кой е муджтехид на мезхеб?

Това е учен, който може самостоятелно да взема решения от първоизточника, на базата на усул, т.е. методологията на вземане на решение, която е разработил имамът на неговия мезхеб. Затова някои решения на такива учени може да се разминават с мнението на самия имам. Един такъв учен трябва да счита, че даденият имам не е знаел за конкретния хадис или пък, че не е бил осведомен за неговата достоверност. Ала това може да бъде разбрано само като бъдат прочетени и проучени всички книги, посветени на дадения мезхеб. Това е много трудно, затова са малцина онези, които са достигнали до тази степен.

Ибн Салях е казал: „Значението на думите на имам еш-Шафии не е това да се следва буквално смисъла на всеки достоверен хадис. И не всеки факих е достигнал до степента, която му позволява самостоятелно да взема решения.” [ел-Меджму’, 1:104-105]

От думите на имам ен-Неўеўи се разбира, че той посочва две условия, за да може човек да следва самостоятелно хадиса, който противоречи на мезхеба:

1. Той трябва да бъде муджтехид на мезхеб. Ако човек не е достигнал нивото за иджтихад и самостоятелно се обосновава на хадис при вземане на решение, то се счита, че неговото решение е погрешно и той ще има грях, защото се занимава с нещо, за което не е способен. А хадисът за това, че „муджтехидът получава две награди, ако е прав, и една, ако сгреши”, не касае такъв човек.

2. Той трябва да се увери, че имамът на мезхеб не е знаел за този хадис или че не е знаел за неговата достоверност. А това може да бъде доказано само чрез изучаване на всички книги на дадения мезхеб и най-важното – базата доказателства на мезхеба. Днес ние не можем да изучим основните книги, та камо ли всички книги на даден мезхеб!

Мисля, че толкова е достатъчно, за да се разбере, че отхвърлянето на мезхебите – това е лоша иновация в религията и отхвърляне на пътя на селеф!

Съвременният учен Мухаммед Саид Рамадан ел-Бути казва:
„Безмезхебството – това е новост, грозяща шериата.”

Източник: http://ikra.ucoz.net/

Published in: on 20.03.2011 at 1:42  Коментарите са изключени за Моят мезхеб е безмезхеб  
%d блогъра харесват това: