Кои са ўаххабитите?

Кои са ўаххабитите?

  

Ўаххабитите, които наричат ​​себе си селефити, са група, която се е появила преди около 250 години и поддържа убеждения, които са в противоречие с убежденията на Ехлю-с-сунна ўел джемаа.

Те се опитват да ни заблудят като се асоциират със селеф (сахабиите и табиин), но реално техните вярвания и практики са в пълно противоречие с тези на селеф.

По своята същност ўаххабитите са муджассима (антропоморфисти; приписващи тяло на Аллах). Те казват, че Аллах има ръка, крак, лице и т.н. в буквалния смисъл, докато видните учени от Ехлю-с-сунна ўел джемаа поддържат убеждението, че Аллах знае най-добре смисъла на тези думи.

Подобен е случаят и с всички сифат (качества), споменати в Корана, т.е. ўаххабитите вземат явното им значение, като твърдят, че тълкуването на Корана не е позволено в тези случаи, а ние казваме, че Аллах знае най-добре какво означават и понякога ги тълкуваме по подходящ начин.

-Ўаххабитите отхвърлят допустимостта на използването на починал човек като посредник в дуата (теўессул), а ние вярваме, че е позволено.

-Ўаххабитите отхвърлят убеждението, че пророците са живи в гробовете си.

-Ўаххабитите вярват, че Аллах наистина седи на Трона Си (арш) на небето, а ние вярваме, че това е от мутешабихат (онези неясни неща, чието значение е известно само на Аллах).

-Учените от Ехлю-с-сунна ўел джемаа не са съгласни с разрушаването от ўаххабитите на много исторически забележителности.

-Учените от Ехлю-с-сунна ўел джемаа са на мнение, че следването (таклид) на един мезхеб е необходимо, докато ўаххабитите като цяло не се придържат към някой мезхеб и твърдят, че следването на един имам по всички въпроси е бид’а и ширк.

-Има десетки други различия.

Ўаххабитите са яростни противници на ешаритите и матуридитите, които съставляват Ехлю-с-сунна ўел джемаа и са две групи, чието вероубеждение е правилно. Също така те яростно се противопоставят и на суфизма (тасаўўуф)

Трябва да бъдем нащрек срещу тях, тъй като те са много активни в пропагандата на своите грешни вярвания.

 

Мюфтия Ибрахим Десаи

Published in: on 09.04.2011 at 15:24  Коментарите са изключени за Кои са ўаххабитите?  
%d блогъра харесват това: