Позволена ли е козметиката, съдържаща алкохол?

Позволено ли е да се използват дезодоранти, кремове, парфюми и други козметични продукти, съдържащи алкохол?

Да, позволено е да се използват дезодоранти и кремове, съдържащи алкохол, тъй като той е синтетичен алкохол, а не винен (хамр), който е абсолютно забранен и нечист.

Невиненият алкохол не е ритуално нечист. Затова е позволен за външна употреба, като например в парфюми и сапуни. [Мюфтия Таки Усмани, „Текмилят фетх ел-мулхим”; Шейх Мустафа Зарка, „Фетаўа“]

Въпреки това, по-предпазливо е да не се използва, заради различията в мненията по въпроса.

Според индийските ханефитски учени фетвата в днешно време е, че синтетичният алкохол (и всеки друг алкохол, който не се счита за хамр) е чист (тахир), и е разрешено да се използва и консумира, ако:

  • не се използва като опияняващо средство;
  • не се използва както опияняващите средства се използват (т.е. за алкохолна консумация, дори и в малко количество);
  • не се използва в количество, което опиянява;
  • не се използва напразно, без полза.

Това е обяснението на мюфтията Махмуд Ашраф Усмани и то е подкрепено от много фетви, включени в големите индийски ханефитски източници на 20-ти век. Това е позицията и на самия имам Ебу Ханифе. По-късните учени възприели фетвата на имам Мухаммед ибн ел-Хасан еш-Шейбани, ученик на имам Ебу Ханифе, че всички видове алкохол са нечисти и харам, дори и в малки количества, поради разпространената фитна. В наше време, поради широко разпространената употреба на алкохол във всякакви продукти, е много трудно да се избегне. Ето защо големи ханефитски учени на нашето време дават горепосочената фетва.

Фараз Раббани

Published in: on 14.07.2011 at 16:48  Коментарите са изключени за Позволена ли е козметиката, съдържаща алкохол?  
%d блогъра харесват това: