Водата

Водата

 

И сторихме от водата всяко живо същество.“ [21:30]

Ислямът приписва най-святите качества на водата, като даването на живот и като пречистващ ресурс. От нея произхожда целия живот на земята; веществото, от което Аллах е създал човека („Той е, Който сътвори човека от вода.“ 25:54), и в Свещения Коран категорично се потвърждава: ’И сторихме от водата всяко живо същество.’’ (21:30)

Водата е първичен елемент, който съществува дори преди да са създадени небесата и земята:

„Той е, Който сътвори небесата и земята в шест дни, и Неговият Престол бе върху водата.“ (11:7).

Водата от дъждовете, реките и фонтаните присъства  в страниците на Корана, за да символизира благосклонността на Аллах: „И изсипваме чиста вода от небето,за да съживим с нея мъртвата земя и да пият сътворените от Нас многобройни хора и добитък.“ (25:48-49).

В същото време, на вярващите постоянно се припомня, че Аллах е Онзи, Който дава питейна (сладка) вода на хората и че може също толкова лесно да я задържи: „И не виждате ли водата, която пиете? Вие ли я изсипвате от облака или Ние я изсипваме? Ако пожелаехме, бихме я сторили солена, защо тогава не сте признателни?“ (56:68-70)

В тези стихове вярващите са предупредени, че те са само настойници на създанията на Аллах на земята и не трябва да взимат Неговия закон в свои ръце.

Шафа и Ширб: Водата и ислямските закони

Суровият пустинен климат в Арабия, Близкия Изток и Северна Африка (Сахара) прави водата високо ценен и „скъпоценен“ ресурс в тези части на света. Ислямското законодателство (шериатът) се впуска в огромни детайли относно водата, за да осигури справедливото и безпристрастно разпределение на водата в обществото.

Самата дума „шериат“ е тясно свързана с водата. Тя е включена в ранни арабски речници и първоначално означавала „мястото, от което се стига до водата“. Преди появяването на исляма в Арабия, шериат било всъщност поредица от правила относно употребата на водата. По-късно терминът вече включвал закони и правила дадени от Аллах.

Водата е дар от Аллах Теаля. Тя е едно от трите наща, на които всеки мюсюлманин има право: трева (пасище за добитъка), вода и огън.

Водата трябва да бъде свободно достъпна за всички и всеки мюсюлманин, който задържа ненужната вода, прави грях спрямо Аллах: Никой не може да отхвърли водата в повече без да направи грях спрямо Аллах и спрямо хората. Хадисите казват, че в Деня на съживяването Аллах ще отхвърли трима човека: единият от тях ще е „човекът, който имайки вода в излишък, е отказал да даде на пътника…“ 

Има две основни правила в шериата, които напътват за правата над водата: шафа – правото на жажда, което постановлява всеобщото право на хората да утоляват тяхната жажда и тази на техните животни; и ширб – правото на напояване, което дава на всички правото да напояват техните посеви. Двете правила са тълкувани в различни насоки от редица учени в исляма и тяхното изпълнение се променя в различните региони и селища, като всяка общност прилага закона в съответсвие с географските и социални условия.

Изправяне пред Аллах в сияйна чистота – абдест 

„Чистотата е половината на вярата.“ Пророка Мухаммед (саллеллаху алейхи веселлем) казва това на своите сподвижници в един от хадисите. Тези добре познати и често повтаряни думи разкриват не само важността на чистотата, но също така и специалната роля, която заема водата в исляма.

Пречистването чрез измиване е задължителна част от ислямския молитвен ритуал. Молитвите изпълнени в нечисто състояние не са валидни. Това означава, че мюсюлманите са задължени да направят ритуалното измиване(абдест, уду) преди всяка от техните пет всекидневни молитви. Освен това и по-цялостен ритуал се изисква в някои случаи.

Коранът казва на вярващите, че: „Аллах обича пречистващите се.“ (9:108) и ги наставлява: „О, вярващи, когато станете за молитвата, измийте лицето и ръцете си до лактите, и обършете главата, и измийте нозете си до глезените. И ако сте омърсени, почистете се; и ако сте болни или на път, или някой от вас е дошъл от нужника, или сте обладавали жени, а не сте намерили вода, тогава потърсете чиста земя и натрийте с нея лицата и ръцете си. Аллах не иска да ви притесни, а иска да ви пречисти и да изпълни Своята благодат към вас. Дано сте признателни!“ (5:6)

Аллах ще награди тези, които се пречистват. През 11 век теологът ел-Газали потвърждава следния хадис: „Вярващите ще дойдат в Деня на съживяването със светлина на своите чела, китки и глезени като резултат от очистването.“

Цели глави от сборниците с хадиси са посветени на измиването, описвайки кога и как да се изпълнява и обяснявайки в какъв ред да бъдат измивани отделните чести на тялото – как да бъдат почистени стъпалата, как да бъде навлажнена главата и дори колко често да бъдат почиствани ноздрите. Те също обясняват, че водата, използвана за почистване, трябва да бъде чиста (мутлак) и да не се смесва с никакви други течности. Водата от дъждовете, кладенците, течащата вода от кранчетата, от реките и потоците, водата от езерата и язовирите, от моретата и океаните, всички те се смятат за чисти и водата е подходяща за ритуално измиване.

Водата земзем

Многобройни независими проучвания са били направени на водата от извора Земзем, които установяват, че това е една от най-чистите води, на които можем да се насладим.

Водата земзем се харесва от всички, заради нейната притегателна сила. Тази вода никога не е била химически обработвана или хлорирана, както е при водата, използвана в градовете. Биологично чистите продукти (зеленина) обикновено са характерни за повечето извори. Това прави водата безвкусна, дължащо се на развитието на водорасли, ставащо причина за обособяването на вкус и мирис.

Но в случая с водата от извора Земзем е нямало никави следи от биологически продукти. Преди векове Хаджер отчаяно търсела вода във възвишенията Сафа и Мерве за своя новороден син Исмаил (алейхисселям). В търсене на вода от едно място на друго, детето й случайно втрило крака в пясъка. Тогава вир от вода излязъл на повърхността и с благоволението на Аллах вирът се превърнал в кладенец, който бил наречен Земзем.

Водата и съвременната наука

Пророка (саллеллаху алейхи веселлем) ни е посъветвал да „приспаднем една трета от храната, водата и въздуха“. Съвременните проучвания потвърждават този съвет, препоръчвайки ни да пием поне 8-10 чаши вода на ден, включвайки чаша вода преди и след всяко хранене. Водата ни помага да пречистим тялото си от токсини и мазнини и се грижи нашият организъм да функционира така, че да бъдем винаги уравновесени и енергични.

Учените са доказали, че човек може да издържи няколко седмици без да приема протеини, въглехидрати и мазнини, но само няколко дни без вода. Способността на тъканите на тялото, тяхното действие и устойчивост спрямо болести и наранявания са неизменно свързани с качеството и количеството на приетата от организма вода.

Човешкото тяло е съставено от две-трети вода и тази течност е включена във всички телесни процеси, в това число храносмилане, абсорбиране, кръвообращение и отделяне.

Стресът и кофеинът дават отражение върху количеството на водата и скоростта, с която тялото я изразходва. Всички тези фактори, поотделно или обединени, могат да причинят малко, но критично свиване на мозъка. Това леко смаляване ще понижи нервно-мускулната координация, ще намали концентрацията и ще доведе до по-бавна мисловна дейност. За съжаление, повишената консумация на кофеин е обичайна в стресови ситуации и води до загуба на вода.

 

Кръвната плазма (основен телесен компонент) приблизително 92% вода
Човешкият ембрион (нашият физически нарастващ носител) приблизително 90% вода
Кръвта (жизнено важна течност; пренос на храна) може да достигне до 90% вода
Мозъчните клетки (интелект,творческа способност,поведение) приблизително 85% вода
Бъбреците (пречистващи процеси на поетите течности) приблизително 82% вода
Мускулите (основни двигатели на тялото) средно равнище от 75% вода
Тялото (нашият ‘дом’ на земята) приблизително 71% вода
Черният дроб (метаболизъм и детоксификация) приблизително 69% вода
Костите (опорно двигателна система) приблизително 22% вода
Телесните клетки и течности (основи за разтеж и развитие) главно вода

 

 

Published in: on 27.07.2010 at 10:03  Коментарите са изключени за Водата  
Tags: