Големите признаци за Съдния ден

Големите признаци за Съдния ден

 

Събитията преди големите признаци

 

Геноцид

Мъж от потомството на Ебу Суфян ще избие потомци на Пророка (саллеллаху алейхи веселлем) и ще управлява Сирия и Египет.

 

Война

Ще има голяма война между мюсюлмани и християни – половината от християнската армия ще сключи мир с мюсюлманите, докато другата половина ще продължи да бъде враг.

 

Истанбул, завладян от християни

Вражеската половина от християните ще завладее Константинопол (Истанбул).

 

Мюсюлманите и добрата част от християните заедно си връщат Константинопол

Мюсюлманите и добрата част от християнската армия ще завоюват Константинопол от вражеските християни. Впоследствие, християнин ще каже, че победата е благодарение на кръста, а мюсюлманите ще кажат, че е благодарение на Исляма. Ще настъпи битка между двете страни и мюсюлманския водач ще бъде убит мъченически.

 

Сирия, завладяна от християните

Двете християнски армии ще се обединят, завладявайки Сирия.

 

Господство на християните

Християните ще владеят света до гр. Хайбер (близо до Медина) и ще преследват мюсюлманите с 80 знамена, с  12,000 мъже под всяко знаме.

 

Мюсюлманите очакват имам Мехди

 

Пълно затъмнение

Пълно затъмнение на слънцето и луната ще се случи по време на месец Рамазан, преди идването на имам Мехди.

 

Идването на имам Мехди

На 40-годишна възраст имам Мехди ще се появи в Мека, а след това ще отиде в Медина.

 

Големите признаци (т.е. събитията след пристигането на имам Мехди)

 

Походът на мюсюлманската армия

Армията на Мансур от Хорасан ще поеме към Мека, за да помогне на имам Мехди. По пътя си те ще спечелят много битки. Никаква сила няма да е в състояние да ги спре. Те ще носят черни знамена.

 

Армията на Суфян, погълната от земята

Армията на Суфян (антимюсюлманска сила) от Сирия ще иска да убие имам Мехди. По пътя си към Мека те ще бъдат погълнати от земята. Втора армия на Суфян ще бъде съставена от  960,000 мъже (от 80 нации).

 

Конфликтът в Сирия

Имам Мехди и мюсюлманската армия ще отидат в Сирия да се изправят срещу християните. Преди битката християните ще помолят мюсюлманите да върнат техните военнопленници. Мюсюлманите ще откажат и войната ще започне. Една трета от армията на имам Мехди ще избяга (тяхното покаяние няма да бъде прието), една трета ще бъде убита мъченически и една трета ще спечели победа над християните.

 

Мюсюлманската армия под командването на имам Мехди завладява Палестина

 

Джихад в Индия

Група от мюсюлмани ще води джихад в Индия, който ще е успешен.

 

Сирия под мюсюлманско управление

Имам Мехди ще се върне в Сирия и ще установи мюсюлманско управление върху земите, през които е преминал.

 

Голяма враждебност между хората

По това време мюсюлманите ще бъдат слаби и ще има много малко праведни хора.

 

Три признака за идването на Деджал (Антихриста) – три години суша

Преди появата на Деджал ще има 3 години суша. През първата година небесата ще задържат 1/3 от водата си, през втората – 2/3, а през третата година – цялата си вода.

 

Появата на Деджал

Деджал ще се появи. Неговите последователи – евреите – ще наброяват 70,000 и ще носят скъпо копринено облекло и мечове с две остриета.

 

Пророкът Иса (алейхисселям) (Иисус) се появява

Иса (алейхисселям) ще се спусне по времето на имам Мехди.

 

Деджал бива убит при портата Худ

Хазрети Иса (алейхисселям) ще убие Деджал при портата Худ, близо до израелско летище, в долината Ифик. Ще настъпи последната война между евреите и мюсюлманите и мюсюлманите ще победят.

 

Цялостен мир

Със смъртта на Деджал войните ще приключат. Джихадът ще бъде прекратен, мир, хармония и спокойствие ще има навсякъде. Земята ще дава изобилие от посеви и плодове. Хората ще следват Исляма.

 

Иса (алейхисселям) получава откровение

Откровението ще казва, че Йеджудж и Меджудж скоро ще бъдат освободени и вярващите хора трябва да отидат на планината Тур (Синай).

 

Йеджудж и Меджудж (Гог и Магог) освободени

Йеджудж и Меджудж ще бъдат огромни по численост. Те ще разрушават всичко по пътя си в усилието си да завладеят света. Ще бъдат пуснати на две групи.

 

Йеджудж и Меджудж достигат до Йерусалим

Когато те достигнат до планината Хамрин в Йерусалим, ще заявят, че са завладели света. Тогава те ще изстрелят стрели към небето, за да завладеят и небесата. Стрелите ще се върнат окървавени.

 

Трудности на планината Тур (Синай)

Недостиг на хранителни запаси, трудности и лишения ще измъчват мюсюлманите. Пророкът Иса (алейхисселям) и мюсюлманите ще се молят за премехване на нещастията.

 

Йеджудж и Меджудж, убити от зарази

Техните молитви ще бъдат приети и Йеджудж и Меджудж ще развият цирейни инфекции, което ще стане причина да умрат всички едновременно.

 

Земята, изпълнена със смрад и трупове

Пророкът Иса (алейхисселям) и неговото обкръжение отново ще отправят молитви, при което ще бъдат изпратени големи птици, които ще вземат труповете на Йеджудж и Меджудж и ще ги изхвърлят в Нехбал (според Тирмизи), океана или някъде другаде.

 

Мир на земята

Ще вали  40 дни и земята ще се изчисти. Мюсюлманите ще горят лъковете и стрелите на Йеджудж и Меджудж 7 години. Животът ще бъде спокоен, докато пророка Иса (алейхисселям) е жив. Земята ще бъде щедра и изобилна. Иса (алейхисселям) ще живее 19 години след като се ожени.

 

Пророкът Иса (алейхисселям) умира и е погребан до Мухаммед (саллеллаху алейхи веселлем)

 

Други водачи идват след Иса (алейхисселям)

Джехджан от Кахтан, от йеменско племе, ще управлява като следващ халиф. Мукуад, от род на Бену Тамим също ще бъде управник. Обществото бавно ще упадне и ще се появи неверието.

 

Последните признаци преди Киямет

 

Потъването на земята

Земята ще потъне: една част на изток, една част на запад и една част в Хиджаз, Саудитска Арабия.

 

40 дни дим/мъгла

Мъгла или дим ще покрие земята за 40 дни. Неверниците ще изпаднат в безсъзнание, докато мюсюлманите ще са болни (ще развиват настинка). След това небето ще се изчисти.

 

Нощта на трите нощи

Нощ, дълга три нощи, ще последва мъглата. Ще се случи през месец Зулхидже, след празника Курбан Байрям, и ще причини безпокойство у хората.

 

Изгряването на слънцето от запад

След нощта на трите нощи, на следващата сутрин слънцето ще изгрее от запад. Покаянието на хората вече няма да бъде приемано след това събитие.

 

Звярът от земята (Даббет-ул-Ерд) се появява

Един ден след това Даббет-ул-Ерд, разцепвайки земята, ще излезе от хълма Сафа в Мека. Звярът ще може да говори с хората и да бележи лицата им. Тези на вярващите ще блестят, а на неверниците ще бъдат потъмнени.

 

Полъхът от юг

Лек ветрец от юг ще причини възпаления на подмишниците на мюсюлманите, от което те ще умрат.

 

Разрушаването на Кяабе

Храмът Кяабе ще бъде разрушен от група немюсюлмани от Африка. Неверието ще бъде широко разпространено. Хаджът ще бъде прекратен. Коранът ще бъде взет от сърцата на хората 30 години след смъртта на управника Мукуад.

 

Огънят в Йемен

Огънят ще гони хората чак до Сирия, след което ще спре.

 

Началото на Киямет

Няколко години след огъня Киямет ще започне с надуването на сура (рога). Годината не е известна на никой човек. Киямет ще дойде при най-лошите от създанията.

Published in: on 22.07.2010 at 17:39  Коментарите са изключени за Големите признаци за Съдния ден