Градините на Рая – Юсуф ен-Небхани (сборник с дуи и зикр)

Градините на Рая – Юсуф ен-Небхани (сборник с дуи и зикр)

 

Изтегли оттук

 

Тъй като в това време се увеличиха греховете и добрите дела станаха рядкост, по тази причина се умножиха огорченията и се увеличиха окаяните състояния. Защото наистина добрините отблъскват огорченията и грешките, които са причина за бедствия. И защото ељ-Хакк Тебараке ве Те‘аля [едно от имената на Аллах] наказва Своите раби съобразно видовете непокорства, които са извършили, чрез съответните нещастия и беди, за да могат да се поправят. А пък от нещата, които смекчават гнева на Благословения и Всевишен Господар, са търсенето на убежище при Него, чрез покорство и искане на опрощение, а също и различните видове призиви-дуи, и споменавания-зикр, и благословии-салевати към Неговия избран Пророк (саллеллаху алейхи веселлем). Та чрез всичко това бедите биват олекотени или премахнати напълно и чрез благодатта на Всевишния Аллах се постига търсеното и желаното.

И заради силната обич на Пратеника на Аллах (саллеллаху алейхи веселлем) към неговата общност и заради знанието му за недостатъците, които ще проявят някои от нея, и мързела им по отношение на добрините, и че ще дойде при тях време, което ще бъде “баща” на бедствията и “майка” на нещастията и изпитанията, той [Пророка (саллеллаху алейхи веселлем)], да бъдат благословиите и приветствията над него, им посочи сури и айети, и различни видове споменавания-зикр и призиви-дуи. И им обясни, че макар и да се състоят от малко думи, те съдържат огромни награди и предпазват от бедите и от превратностите на съдбата, и че чрез тях се премахват огорченията, и се изпълняват нуждите, и се опрощават греховете, и се влиза в райските-дженнетските градини. И че те отблъскват злините от техния четец и привличат щастието към него, както по време на земния му живот, така и след смъртта му. И който се придържа към тяхното четене Аллах го предпазва и го покровителства, и го дарява с постигане на целите си и на двата свята, и го предпазва от всичко, от което се страхува.

Published in: on 29.08.2014 at 22:44  Коментарите са изключени за Градините на Рая – Юсуф ен-Небхани (сборник с дуи и зикр)  
Tags: ,