Дуа кунут ен-назиле при голямо нещастие

Дуа кунут ен-назиле при голямо нещастие

 

Енес ибн Малик (радийеллаху анх) предава:

„[Племената] Риʿл, Зекўан, Усаййе и Бену Лихян потърсиха помощ от Пратеника на Аллах (саллеллаху алейхи ўеселлем) срещу свой враг и той им изпрати седемдесет мъже от енсар, които наричахме „Четците”, защото през деня събираха дърва, а през нощта се молеха. Когато пристигнали при кладенеца Мауна, [племената] изменили и убили мъжете от енсар. Когато Пророка (саллеллаху алейхи ўеселлем) чу за това, той отправя дуа един месец, молейки се, по време на сутрешния намаз, срещу някои арабски племена – срещу Риʿл, Зекўан, Усаййе и Бену Лехян. Ние четяхме айет от Корана, низпослан във връзка с тях [Четците], но след това той беше отменен: „Кажи на нашия народ, от наше име, че срещнахме своя Господар и Той е доволен от нас и ни направи да сме доволни.” [ел-Бухари]

Когато някакво голямо нещастие (бедствие) сполети мюсюлманите, е препоръчително (мустехаб) по време на сутрешния намаз да се отправя дуа кунут ен-назиле към Аллах да дари мюсюлманите с облекчение, премахвайки това нещастие.

Дуа кунут ен-назиле се отправя след изправяне от руку в последния ракят на задължителния (фард) сутрешен намаз.

По-строгото мнение в ханефитския мезхеб е, че ръцете не се вдигат както при нормална дуа, но и да се вдигнат не е грешно.

Дуа кунут ен-назиле може да се отправя както в джемаат, така и докато човек кланя намаз самостоятелно. Когато имамът чете дуата, джемаатът казва тихо „амин”.

Дуата трябва да се отправя на арабски.

Няма точно определена дуа кунут ен-назиле. Може да се четат различните дуи кунут, предадени в хадисите, други подходящи пророчески и коранични дуи или човек може да се моли със свои думи (на арабски) като се споменава конкретното нещастие.

Както и при другите дуи, добре е да се започне с възхвала (хамд) на Аллах и изпращане на благослов (салеўат) за Пророка (саллеллаху алейхи ўеселлем).

По-долу са дадени някои подходящи дуи:

[Аллахумме мунзиле-л-китаб, сериʿа-л-хисаб, ихзими-л-ехзаб. Аллахумме-х-зимхум ўе зелзилхум]

О, Аллах, низпослал Книгата, бърз в равносметката, срази групите [на неверниците]! О, Аллах, срази ги и ги разтреси! [Муслим]

[Аллахумме инна неджʿалюке фи нухурихим ўе неʿузу бике мин шурурихим]

О, Аллах, молим Те да ги възпреш и търсим убежище при Теб от злините им! [Ебу Даўуд]

Published in: on 01.06.2011 at 1:15  Коментарите са изключени за Дуа кунут ен-назиле при голямо нещастие