За онези, които са самотни заради Аллах

За онези, които са самотни заради Аллах

 

Расулюллах (саллеллаху алейхи ўеселлем) е казал: „Ислямът започна като нещо странно и ще се завърне като такъв. Блага вест за [влизането в] Дженнета за странниците!”

Хората попитали: „Кои са те, о, Пратенико на Аллах?” Той отговорил: „Онези, които бъдат благочестиви и праведни, когато хората станат лоши.” [Ахмед, Ибн Хиббан и др.]

 

„След вас ще последват дни на търпение. Да се търпи тогава ще е като да се държи нагорещен въглен.” [Ебу Даўуд, ет-Тирмизи, Ибн Мадже и др.]

 

„Повелявайте одобряваното и възбранявайте порицаваното, докато не видите да надделее скъперничеството, да се следват желанията и този свят да се предпочита [пред отвъдния] и всеки човек да се заблуждава от собствените си мнения. Тогава се погрижете за себе си и напуснете обикновените хора! Защото наистина след вас ще последват дни на търпение, в които да се търпи ще е като да се държат нажежени въглени. Който успее да стори това, ще има наградата на петдесет души, които правят като него.”

Попитали: „О, Пратенико на Аллах, наградата на петдесет от тях ли?” Той казал: „Наградата на петдесет от вас.” [ет-Тирмизи и Ебу Даўуд със слаба верига]

Published in: on 14.08.2011 at 15:56  Коментарите са изключени за За онези, които са самотни заради Аллах