Кратко описание на Дженнета

Кратко описание на Дженнета

 

Когато вярващ (му’мин) влиза в Дженнета, ще му бъде казано:

1. Ще бъдеш вечно здрав, болест никога няма да те застигне.

2. Ще бъдеш винаги жив, смъртта никога няма да те застигне.

3. Ще бъдеш винаги заобиколен от блага, които никога няма да свършат.

 

Дженнета е направен от:

1. тухли от злато и сребро;

2. цимент от благоуханен мускус;

3. трески от перли и рубини;

4. пясък от шафран.

 

Дженнета има осем врати и това са неговите осем степени:

1. Дженнет-ул-Ме’ва

2. Дар-ул-Мекам

3. Дар-ус-Селям

4. Дар-ул-Хулд

5. Дженнет-ул-Адн

6. Дженнет-ун-Наим

7. Дженнет-ул-Касиф

8. Дженнет-ул-Фирдевс

 

Храната в Дженнета

Обитатели на Дженнета ще се хранят с различни храни и плодове непрекъснато до 40 години.

Всяка чаша ще има различен вкус.

От приема на вода хората ще се потят и потта им ще е благоуханна.

Няма да има урина и изпражнения.

 

Описание на Дженнета

В Дженнета ще има градини. Всяка градина ще има големина, която ще се изминава за 100 години. Сянката на тези градини ще бъде много дебела. Техните растения няма да имат тръни. Размерът на листата им ще бъде колкото ушите на слон. Плодовете им ще бъдат увиснали в редици.

Дженнет-ул-Ме’ва е най-ниско.

Дженнет-ул-Адн е по средата.

Дженнет-ул-Фирдевс е най-високо.

Онези, които се обичат в името на Аллах, ще получат колона от рубини, на която ще има седемдесет хиляди (70,000) стаи. Те ще осветяват жителите на Дженнета, така както слънцето осветява жителите на дунята.

В Дженнета ще има стаи и във всяка от тях ще има седемдесет хиляди (70,000) маси с храна. На всяка маса ще има 70,000 вида храни. За обслужването ще има 80,000 юноши, които ще се движат наоколо и ще са като красиви пръснати бисери.

Един грозд фурми ще бъде колкото дължината на 12 лакътя. Размерът на една фурма ще бъде като този на голяма стомна. Те ще бъдат по-бели от мляко, по-сладки от мед, по-меки от масло и няма да имат костилки. Стъблото на тези растения ще е от злато и сребро. Ще има и градини с грозде. Гроздовете ще бъдат много големи. Размерът на едно гроздово зърно ще е като този на голяма стомна. Някой попитал: „Ще е достатъчно ли за мен и семейството ми, о, Пратенико на Аллах?” Той (саллеллаху алейхи веселлем) отговорил: „Ще е достатъчно за теб и за цялото ти племе.”

 

Дрехите в Дженнета

Дрехите в Дженнета ще бъдат много красиви. Човек ще носи 70 дрехи едновременно. Те ще бъдат много фини, изтънчени, безтегловни и с различни цветове. Тези дрехи ще бъде толкова тънки, че тялото, дори сърцето, ще могат да се видят. И вълните на любовта в сърцата също ще могат да се видят. Тези дрехи никога няма да се износят, никога няма да се изцапат и никога няма да се скъсат.

 

Ще има четири реки в Дженнета:

1. от вода;

2. от мляко;

3. от мед;

4. от чисто вино.

 

Ще има и три извора в Дженнета:

1. от камфор;

2. от джинджифил;

3. от тасним.

 

Описание на обитателите на Дженнета

В Дженнета височината на всеки вярващ ще бъде като тази на Адем (алейхисселям): 60 лакътя.

Красотата им ще бъде като тази на Юсуф (алейхисселям).

Възрастта им ще бъде като тази на Иса (алейхисселям): 30-33 години.

Сладостта на гласа им ще бъде като тази на Давуд (алейхисселям).

Търпимостта им ще бъде като това на Якуб (алейхисселям).

Търпеливостта им ще бъде като тази на Еййуб (алейхисселям).

Характерът им ще бъде като този на Мухаммед (саллеллаху алейхи веселлем).

 

Забележка:

Ако човек се помоли да бъде дарен с Дженнета три пъти, Дженнета моли Аллах: „О, Аллах, въведи го в Дженнета!”

И ако човек се помоли да бъде спасен от Джехеннема три пъти, Джехеннема се моли на Аллах: „О, Аллах, спаси го от Джехеннема!”

Published in: on 26.07.2010 at 13:32  Коментарите са изключени за Кратко описание на Дженнета