Описание на Дженнета

Описание на Дженнета

 

Ибн ел-Каййим е казал по отношение описанието на Рая и насладите в него:

И ако попиташ за земята и пръстта му, то те са от мускус и шафран.

И ако попиташ за покрива му, то това е Тронът [Арш] на Всемилостивия.

И ако попиташ за скалите му, то те са перли и скъпоценни камъни.

И ако попиташ за сградите му, то те са изградени от златни и сребърни тухли.

И ако попиташ за дърветата му, то в него няма нито едно дърво, чието стъбло да не е от злато и сребро.

И ако попиташ за плодовете му, то те са по-меки от масло и по-сладки от мед.

И ако попиташ за листата му, то те са по-нежни и от най-нежния плат.

И ако попиташ за реките му, то [в него] има реки от мляко, чийто вкус не се променя, и реки от вино, което е вкусно за пиещите го, и реки от чист мед и реки от прясна вода.

И ако попиташ за храната им [на обитателите му], то тя е плодове, каквито изберат, и птиче месо, каквото желаят.

И ако попиташ за питието им, то то е тасним, джинджифил и камфор.

И ако попиташ за чашите им, то те са кристално чисти и са от злато и сребро.

И ако попиташ за сянката му [на Рая], то бърз конник язди под сянката на едно от дърветата му сто години и не може да избяга от нея.

И ако попиташ за необятността му, то най-нисшият по ранг от обитателите му ще има в пределите на царството, стените, дворците и градините си разстояние, което може да се измине за хиляда години.

И ако попиташ за шатрите и лагерите му, то една шатра е като скрита перла, дълга шестдесет мили.

И ако попиташ за кулите му, то те са стаи над стаи в сгради, под които текат реки.

И ако попиташ колко далеч достига в небесата, то погледни сияещата звезда, която се вижда, както и онези, които са далеч в небесата, и зрението няма как да ги достигне.

И ако попиташ за облеклото на обитателите му, то то е от коприна и злато.

И ако попиташ за постелите му [на Рая], то те са от най-фина коприна.

И ако попиташ за лицата на обитатели му и за красотата им, то те са като образа на луната.

И ако попиташ за възрастта им, то те са млади – на 33 години – и са образ и подобие на Адам, бащата на човечеството.

И ако попиташ какво чуват те, то това е пеенето на съпругите им измежду Хур ел-`Ин, а по-добро от това са гласовете на ангелите и пророците, а по-добро от това е Говорът на Господаря на световете.

И ако попиташ за слугите им, то те са вечно млади юноши, наподобяващи пръснати перли.

И ако попиташ за булките и съпругите им, то те са млади и големогръди и младост блика от крайниците им; слънцето бледнее пред красотата на лицето й [на всяка от съпругите], ако го покаже, светлина сияе между зъбите й, ако се усмихне; ако срещнеш любовта й, тогава кажи каквото искаш за свързването на две светлини; той вижда лицето си в закръглеността на бузата й, сякаш гледа в излъскано огледало, и вижда сиянието иззад мускулите и костите й; ако тя бъде спусната на този свят, би запълнила с прекрасен ветрец онова, което е между небесата и земята, и устите на създанията биха възхвалявали и прославяли, и всичко между Изтока и Запада би било украсено за нея, и всяко око би се затворило за друго, освен за нея, и светлината на слънцето би се засенчила, точно както светлината на слънцето засенчва светлината на звездите, и всички на Земята биха повярвали във Вечния, Който поддържа и защитава всичко.

А покривалото на главата й е по-добро от земята и всичко, което е на нея, и тя не се променя с възрастта, освен  че красотата й се увеличава; освободена от пъпна връв, раждане и менструация и чиста от лигавици, слюнка, урина и други нечистотии; младостта й никога не повяхва, облеклото й никога не се износва, нито една одежда не може да бъде ушита и да приляга на красотата й, и никой, който е с нея, не може да се отегчи; вниманието й е ограничено до съпруга й и тя не желае друг, освен него, точно както неговото внимание е ограничено до нея и тя е единственият обект на желанието му; и той е с нея в най-голяма безопасност, тъй като не я е докосвал преди това нито човек, нито джин.

И ако попиташ за Деня на увеличаването [на наградата] и за посещението на Всемогъщия и Всеславния и за виждането на Лика [Уеджх] на Аллах – без да е подобно на нещо създадено – както виждаш слънцето в средата на деня и пълната луна в безоблачна нощ, то слушай в Деня, в който викач ще призове: „О, обитатели на Рая, вашият Господар, Благословения и Всевишния, иска да Го посетите, затова елате и Го посетете!” Тогава те ще рекат: „Чухме и се подчинихме!”

Когато най-накрая стигнат широката долина, където всички ще се съберат – и нито един от тях няма да е отхвърлил искането на викача – Господаря, Благословения и Всевишния, ще нареди Престолът Му [Курсиййуху] да бъде отнесен там. След това минбери от светлина ще се появят, и минбери от перли, и минбери от скъпоценни камъни, и минбери от злато, и минбери от сребро. Най-нисшите по ранг от тях ще седнат върху листа от мускус и няма да виждат с какво са дарени онези на престолите над тях. Когато се настанят удобно и сигурно по местата си, викач ще призове: „О, обитатели на Рая, имате среща с Аллах, на която Той желае да ви възнагради!” Тогава те ще рекат: „И каква е тази награда? Нима вече не ни е направил лицата сияйни, а везните тежки; нима не ни е въвел в Рая, и не ни е предпазил от Огъня?”

И докато са в това положение, изведнъж светлина ще засияе, която обхваща целия Рай. Те ще повдигнат глави и ето – Всеподчиняващия – величествено е великолепието Му – e дошъл при тях от отгоре им и казва: „О, обитатели на Рая, селямун алейкум [мир вам]!” Този поздрав няма да бъде отговорен с нещо по-добро от: „О, Аллах, Ти си Мирът и от Тебе е мирът! Благословен Си, о, Притежателю на величието и честта!” Тогава Господаря, Благословения и Всевишния, ще им се засмее и ще каже: „Къде са Моите раби, които ми се подчиняваха без никога да не са Ме виждали? Това е Денят на увеличаването!”

Тогава всички ще дадат един и същ отговор: „Ние сме доволни, бъди и Ти доволен от нас!” Аллах ще рече: „О, обитатели на Рая, ако не бях доволен от вас, нямаше да ви направя жители на Моя Рай! Това е Денят на увеличаването, така че искайте от Мен!” Тогава всички ще дадат един и същ отговор: „Покажи ни Лика Си [Уеджхеке] да го погледнем!” Тогава Господаря, величествено е великолепието Му, ще премахне покривалото Си и ще ги покрие със Своята светлина, която, ако Аллах Всевишния не пожелае да не ги изгори, ще ги изгори.

И няма да остане нито един човек на тази среща, с когото неговият Господар да не говори и да не му каже: „О, човече, спомняш ли си деня, в който извърши това и това?”, напомняйки му някое от лошите му дела в земния живот, а човекът ще рече: „О, Господарю, няма ли да ми простиш?” Тогава Той ще каже: „Разбира се! Не си достигнал до това ниво [в Рая], освен чрез Моето опрощение.”

Как хубава е за ушите тази реч и как успокояват се праведните очи, поглеждайки към Благородния Му Лик в Отвъдното!

Едни лица в този Ден ще възсияят, към своя Господар ще гледат! [ел-Кийаме, 75: 22-23]

 

Из „Хади ел-ервах иля биляд ел-ефрах” на Ибн ел-Каййим

Published in: on 26.07.2010 at 13:31  Коментарите са изключени за Описание на Дженнета