Проповедта за Рамазан на Пророка

Проповедта за Рамазан на Пророка

(саллеллаху алейхи веселлем)

 

Ибн Хузейме предава от Селман ел-Фариси, че Пратеника на Аллах (саллеллаху алейхи веселлем) изнесъл следната проповед в последния ден на месец Шабан:

„О, хора, на път сте да влезете в сянката на един велик, благословен месец. Има нощ в него, която е по-добра от хиляда месеца. Аллах направи говеенето през този месец задължително и насърчи хората да изпълняват допълнителни намази през нощите му. Търсенето на близост до Аллах чрез добро дело ще се счита за извършен задължителен ибадет. От друга страна, изпълнението на задължителните ибадети по време на този месец ще се възнаграждава седемдесет пъти повече, отколкото през който и да е друг месец. Това е месецът на търпението, а наградата за търпението е Дженнета. Това е месецът за помагане на другите и месецът, през който вярващите се радват на изобилие. Уверете се, че често вършите четири неща, две от които ще спечелят задоволството на вашия Господар, а другите две ще ви бъдат необходими за спасението в ахирета. Що се отнася до двете неща, които ще спечелят задоволството на вашия Господар, те са засвидетелстването единството на Аллах и търсенето на покаяние. Другите две неща са искането на Дженнета от Аллах и търсенето на закрила при Него от Огъня.”

Published in: on 04.08.2010 at 15:03  Коментарите са изключени за Проповедта за Рамазан на Пророка