Разказите на Корана

Кабил и Хабил

Харут и Марут

Жителите на селището

Кравата на синовете на Исраил

Муса и ел-Хидр

Карун

Народът на Саба

Билкис

Узейр

Зу-л-Карнейн

Йеджудж и Меджудж

Хората от пещерата

Вярващият и неверникът

Стопаните на градината

Престъпващите в Съботата

Люкман

Хората, изкопали ямата

Берсиса

Владетелите на слона

Published in: on 21.07.2010 at 16:53  Коментарите са изключени за Разказите на Корана