Градините на Рая – Юсуф ен-Небхани (сборник с дуи и зикр)

Градините на Рая – Юсуф ен-Небхани (сборник с дуи и зикр)

 

Изтегли оттук

 

Тъй като в това време се увеличиха греховете и добрите дела станаха рядкост, по тази причина се умножиха огорченията и се увеличиха окаяните състояния. Защото наистина добрините отблъскват огорченията и грешките, които са причина за бедствия. И защото ељ-Хакк Тебараке ве Те‘аля [едно от имената на Аллах] наказва Своите раби съобразно видовете непокорства, които са извършили, чрез съответните нещастия и беди, за да могат да се поправят. А пък от нещата, които смекчават гнева на Благословения и Всевишен Господар, са търсенето на убежище при Него, чрез покорство и искане на опрощение, а също и различните видове призиви-дуи, и споменавания-зикр, и благословии-салевати към Неговия избран Пророк (саллеллаху алейхи веселлем). Та чрез всичко това бедите биват олекотени или премахнати напълно и чрез благодатта на Всевишния Аллах се постига търсеното и желаното.

И заради силната обич на Пратеника на Аллах (саллеллаху алейхи веселлем) към неговата общност и заради знанието му за недостатъците, които ще проявят някои от нея, и мързела им по отношение на добрините, и че ще дойде при тях време, което ще бъде “баща” на бедствията и “майка” на нещастията и изпитанията, той [Пророка (саллеллаху алейхи веселлем)], да бъдат благословиите и приветствията над него, им посочи сури и айети, и различни видове споменавания-зикр и призиви-дуи. И им обясни, че макар и да се състоят от малко думи, те съдържат огромни награди и предпазват от бедите и от превратностите на съдбата, и че чрез тях се премахват огорченията, и се изпълняват нуждите, и се опрощават греховете, и се влиза в райските-дженнетските градини. И че те отблъскват злините от техния четец и привличат щастието към него, както по време на земния му живот, така и след смъртта му. И който се придържа към тяхното четене Аллах го предпазва и го покровителства, и го дарява с постигане на целите си и на двата свята, и го предпазва от всичко, от което се страхува.

Published in: on 29.08.2014 at 22:44  Коментарите са изключени за Градините на Рая – Юсуф ен-Небхани (сборник с дуи и зикр)  
Tags: ,

Хизбу-л-азам – Мулла Али ел-Кари (сборник с дуи от Корана и сунната)

Хизбу-л-азам – Мулла Али ел-Кари (сборник с дуи от Корана и сунната)

 

изтегли оттук

Всевишният Аллах казва (думи със смисъл): “О, вярващи, често споменавайте Аллах! И Го прославяйте сутрин и вечер!” [ел-Ехзаб: 41-42] От широко застъпените обичаи на праведните ни предци е, наред с изпълнението на задължителните ибадети, също и спазването на всекидневен ўирд – кланяне на определен брой ракяти нощен намаз, или четене на определена част от Свещения Коран, или отправяне на саляту селям към Пратеника (саллеллаху алейхи ўеселлем) и т.н. Това е един чудесен начин за поддържане на връзката между раба и неговия Създател и едно прекрасно средство човек да се откъсне от всекидневните си грижи и проблеми поне за кратко време.

Отправянето на молитви-дуи към Аллах  също е един от възможните начини, чрез които може да се поддържа такъв ўирд. Настоящият сборник Хизбу-л-Е‘зам ўе-л-Ўирду-л-Ефхам на прословутия ханефийски учен, факих, мухаддис и мутекеллим – Мулла Али ел-Кари, Аллах да се смили над него, е едно прекрасно средство за осъществяването на тази цел. Той представлява сборник с молитви от Свещения Коран, хадисите на Пратеника (саллеллаху алейхи ўеселлем) и есер от сахаба, табиин, и праведните предци.

Сборникът условно е разделен на седем части, по една част за всеки ден от седмицата, започвайки от събота и завършвайки в петък, но това разделяне не е направено от автора и няма какъвто и да било задължителен характер, а е единствено с цел улеснение. Читателят е напълно свободен да чете колкото желае и от който раздел пожелае, като главната цел е да се задълбочи в смисъла на молитвите, да оцени величието на Аллах Теаля и Неговата безкрайна щедрост, да усвои прекрасния пример на Пророка (саллеллаху алейхи ўеселлем) и да осъзнае дълбочината на неговата мъдрост, и да пречисти сърцето си и да извиси своя характер.

По-долу са поместени записи на дуите:

Ден 1

Ден 2

Ден 3

Ден 4

Ден 5

Ден 6

Ден 7

Published in: on 12.08.2013 at 1:11  Коментарите са изключени за Хизбу-л-азам – Мулла Али ел-Кари (сборник с дуи от Корана и сунната)  
Tags: , , ,