Религията на родителите на Пророка (саллеллаху алейхи веселлем)

Религията на родителите на Пророка (саллеллаху алейхи веселлем)

 

Предлагаме на вниманието Ви материал, посветен на родителите на Пратеника на Аллах (саллеллаху алейхи веселлем) и на това, че те ще са сред спасените в Съдния ден. Автор на брошурата е Али ефенди ед-Дагестани, Аллах да се смили над него. Материалът се състои от три раздела и завършек:

Първи раздел: Доказателства, посочващи тяхната вяра и това,
че са сред спасените

Втори раздел: Опровергаване на доказателствата на опонентите

Трети раздел: Коментар върху написаното в ел-Фикх ел-екбер на имам Ебу Ханифе

Завършек

В брошурата се намира и коментар от сеййид Хасан ибн Али ес-Секкаф относно вярата на Ебу Талиб, който според редица ислямски учени също ще бъде сред спасените.

Можете да изтеглите брошурата оттук

Published in: on 06.04.2015 at 0:01  Коментарите са изключени за Религията на родителите на Пророка (саллеллаху алейхи веселлем)  
Tags: