Сандалът на Пророка (саллеллаху алейхи веселлем)

Сандалът на Пророка (саллеллаху алейхи веселлем)

sandal (1).jpg

Моля натиснете тук, за да видите другите плакати, предлагани от “Muhammadan Press”:

На върха на Сандала:

Това е образец на Сандала на Пратеника на Аллах (Аллах да благослови и приветства него и семейството му), нарисуван от шейх Юсуф ен-Небехани, извлечен от книгата “Фетху-л-Мутеал фи Медхи-н-Неал” на големия учен Ахмед ел-Мекари. И той казва, че това е възможно най-достоверния образец на оригинала.

Вътре по средата на Сандала:

Това е Сандалът, който стъпи върху Трона (Арш-и Аля), нека душата ми бъде пожертвана за него. Ако той се сложи над главите ни – ние се извисяваме. Той е лек за всички болести. В действителност това е корона във формата на сандал.

Вътре в долната част на Сандала:

Сандалът ни кара да благоговеем пред него със своето великолепие. Смирението ни пред него е причина за нашето извисяване, затова нека бъде поставен сред най-височайшите и най-благородните. Неговата същност е корона под формата на сандал.

Отвън отдясно на Сандала:

Прахът по Сандала е подобен на бялата пръст, където Пророка (Аллах да благослови и приветства него и семейството му) връзваше неговите връзки. Но не за Сандала копнее моето сърце, а за онзи, който го обуваше.

Отвън отляво на сандала:

О, съзерцателю на печата, оставен от Сандала, целуни го без надменност! Нима (Сандалът) не притискаше толкова често крака на Пророка (Аллах да благослови и приветства него и семейството му), сливайки се с утрото и вечерта. И нима не търсиш одобрението на Любимия, та дори (Сандалът) да е изрисуван само от мастило.

Точно под петата:

Покойният учен Юсуф ен-Небехани казва: “Службата на Сандала на Избрания бе поета от Саад ибн Месуд, прислужник на сандала, (който казва:) “Така аз съм под неговата сянка и на двата свята. И не съм на себе си от радост да бъда прислужник на сандала.””

А точно под него:

За ползите от Сандала предават ел-Касталяни и ел-Мекари от учени, които са свидетелствали благословиите вследствие на рисунката на благословения Сандал. Който се прилепи към него, е защитен от несправедливости и бунтове и е предпазен от надделяване на враговете. Защитен е също от злото на шейтаните и от лошите погледи. Ако бременна жена се прилепи към него с дясната си ръка по време на родилните болки, ще бъде облекчена със силата и могъществото на Аллах. Чрез него също човек е защитен от уроки и от зли магии. Който го носи постоянно, ще спечели одобрението на хората, а който поиска, чрез застъпничеството на неговия Притежател (Аллах да благослови него и семейството му), нуждата му ще бъде изпълнена, в колкото и трудно положение да се намира. И той е лек за всяка болест, стига човек да има силна вяра.

Източник