Молитви за опрощение – Хасен ел-Басри

Молитви за опрощение – Хасен ел-Басри

Причината думите на Хасен ел-Басри, Аллах да се смили над него, да имат такава тежест и въздействие върху неговите слушатели не беше, че той бе просто един обикновен проповедник, а това, че той притежаваше благородна душа. Неговите проповеди имаха въздействие, което никой от учените на Басра или Куфа не можеха да надминат. Когато той описваше отвъдното или времената на сподвижниците – сахаба, Аллах да е доволен от тях, очите на слушателите се навлажняваха.

Сабит ибн Курра казва: “Със своите знания и богобоязливост, въздържание и аскетизъм, откровеност и великодушие, проницателност и точна преценка той бе като ярка звезда.”

Този сборник от седемдесет молитви за опрощение – истигфарни се предоставя като средство за намиране на правия път сред изобилието от усложнения и клопки на земния живот.

Известни са ни няколко пътя, по които тези молитви са достигнали до нас. Тук ние предлагаме два варианта на молитвите, които имат минимални различия помежду си.

Вариант 1

Молитви за опрощение – Хасен ел-Басри  (изтегли оттук)

Вариант 2

Молитви за опрощение – Хасен ел-Басри  (изтегли оттук)

Published in: Без категория on 06.07.2013 at 3:00  Коментарите са изключени за Молитви за опрощение – Хасен ел-Басри  
Tags: , ,