Наръчник за оцеляване на Ехл ел-Бейт (шерифи и сеййиди)

Наръчник за оцеляване на Ехл ел-Бейт (шерифи и сеййиди)

[1]

Живеем във времена на големи смутове, в които незаконното е леснодостъпно, а законното е труднооткриваемо. Виждаме как настъпват поразителни промени [в човешкото развитие]; в същото време виждаме как навсякъде се извършват убийства.

В тази бъркотия, настъпила в човешката природа, все още е възможно да открием потомците и родословието на Пророка, Аллах да благослови и приветства него и семейството му, между нас. И това е голяма благодат за нас, но дали ние се възползваме максимално от нея? Аз не мисля така. Ние претендираме и ни е приятно да мислим, че се възползваме, но в действителност фактите са студени и шокиращи.

Аз все още изпитвам трудности да открия човек от благословеното семейство, който да не страда по някакъв начин от хората. Ако [високия статус на семейството] беше гаранция [за доброто отношение на хората към тях], тогава никой нямаше да се оплаква, но в повечето случаи такава гаранция няма. И в повечето случаи вредата, която хората им причиняват е в следствие на религиозен или друг вид екстремизъм.

И така, този труд е посветен на онези членове от Ехл ел-Бейт, които се борят да открият своето място в един свят, изпълнен със страдание и предателство. Затова повечето от написаното ще изглежда смислено най-вече за хората, които са сеййид или шериф, защото то е адресирано най-вече към тях.

Това шиитско нещо ли е?

С най-голяма сигурност – не! Това е суннитско нещо. Терминът “Ехл ел-Бейт” е използван както в Корана, така и от Пророка, Аллах да благослови и приветства него и семейството му. Също така ислямската история е свидетел за тяхната почит и уважение. Но в последните сто години те [почитта и уважението към тях] бавно ерозираха до такава степен, че в наши дни те не представляват нищо повече от думи без съдържание.

إِنّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Наистина Аллах желае да премахне от вас мръсотията, Ехл ел-Бейт [семейство от дома], и да ви пречисти напълно!” [ел-Ехзаб: 33]

Когато този айет бе низпослан, Пророка, Аллах да благослови и приветства него и семейството му, събра семейството си, а именно – Фатима, Али, Хасан и Хусейн, Аллах да ги благослови всичките, и отправи молитва към Аллах, в която заяви, че именно те са неговото семейство. По този начин техните потомци също бяха включени в тази молитва.

Що се касае до шиитите, те започват като политическо движение в подкрепа на Али ибн Ебу Талиб, Аллах да е доволен от него, и едва след убийството на ел-Хусейн, Аллах да е доволен от него, те се отделят от суннитската традиция. След това те формулират свои собствени убеждения и т.н. и т.н. Но всичко това не се случва във вакуум, а е реакция срещу потисничеството на управниците спрямо тях.

Настоящата ситуация

И така, когато чуем някой да говори за Ехл ел-Бейт, или Ехли Бейт, забелязваме че говорителите използват тази тема, за да развълнуват своите слушатели, но онова, което се казва по същество е много малко. Това е и причината да казваме, че обичта към Ехл ел-Бейт се е превърнала в празни думи и нищо повече.

При положение, че мюсюлманите, които спазват правата помежду си, са толкова малко, какво остава за спазващите правата на Ехл ел-Бейт? [Например:] когато се случи хора да спорят с член от семейството, те използват всички възможни средства, за да го съкрушат, без оглед на техния подбор. И дори когато стане ясно, че те защитават грешна позиция, това не ги интересува изобщо, защото единственото, което искат, е да спечелят спора и те ще направят всичко възможно, за да го постигнат.

Дори съм бил свидетел на случаи как хора, спорещи с членове от Ехл ел-Бейт, отричат тяхното родословие веднага щом чуят от тях нещо, което не им се харесва. Това ли е начинът, по който се държим с Ехл ел-Бейт? Ако те са съгласни с нас – те са от Ехл ел-Бейт. Но ако те не са съгласни с нас – те са новатори [хора на бид‘ата], те са съдружаващи [извършващи ширк] или дори безверници [кяфири]! Колко ниско сме способни да паднем само за да спечелим един спор!

Титлите

В зависимост от това от коя част на ислямския свят идвате, членовете на Ехл ел-Бейт е възможно да бъдат наричани “сеййид” и “шериф” или “хасени” и “хусейни”. Първите две от тях, а именно “сеййид” е известна в Индопакистанския субконтинент, а втората – “шериф” – е известна повече в арабския свят. Също много известна е титлата “шах”, която понякога се използва като синоним на Ехл ел-Бейт, най-вече в индопакистанския и малайзийския регион.

Много исторически водачи в тези райони са били шахове, шерифи или сеййиди, макар че на други места това може да не е съвсем очевидно, заради фамилното име на човека. Струва да се отбележи още, че някои индуси също носят титлата “шах”. Аз съм използвал думата “семейство” в това съчинение, като превод на думата “ехл”.

В много случаи членове от семейството не знаят, че са такива. Това е резултат от много причини. Например заселване на род от семейството в земи, където са изолирани от останалите членове. А също така и скъсването с нормите на старата култура, нещо, с което всяка емигрантска общност е добре запозната. Много хора се опитват да се “интегрират” в района, където са се настанили.

Терминът “шериф” означава пазител на реда в даден район, особено в Америка. Като напълно възможно е американската дума “шериф” да произхожда от ислямската такава, защото добре известен факт е, че ислямската религия е присъствала в американския континент още преди “бащите основатели [на САЩ – the Founding Fathers]”, но мюсюлманите били систематично ликвидирани от местния клон на испанската инквизиция. Но също, както в самата Испания, инквизицията е била неспособна да изкорени много неща; съвсем възможно е и тази дума да е едно от нещата, което тя не е успяла да изкорени напълно от Америка. От това разбираме, че в тези ранни времена, местните управници били “шерифи” [от Ехл ел-Бейт], а след това значението на думата било променено в друга посока.

Може ли някой да се превърне в Ехл ел-Бейт?

Това не е позиция, която човек може да придобие, защото това е нещо, с което човек се ражда. Става въпрос за родословие, което се предава от бащата на децата му, наречено “несеб”, което значи, че бащата е от Ехл ел-Бейт.

Ако майката е от Ехл ел-Бейт, а бащата не е, децата имат статус на “сибт”. Разликата е, че “несеб” продължава линията, докато при “сибт” линията свършва с децата на майката от Ехл ел-Бейт.

И така, ако бащата на даден човек е от Ехл ел-Бейт, то неговата линия продължава, но ако майката е от Ехл ел-Бейт, то нейната линия спира с децата й.

Това е нещо, което се получава по рождение и не може да бъде придобито, защото то е дар от Всевишния Аллах.

Проблеми, свързани с женитбата

Женитбата на мъж, който не е от Ехл ел-Бейт, за жена, която е от Ехл ел-Бейт, е нещо, което принципно не би трябвало да се случва, защото то е причина за прекъсване на родословието. И човек, който иска да сключи такъв брак, би трябвало добре да помисли дали по този начин няма да нарани своята съпруга, защото ако той я нарани, това се счита за нараняване на самия Пророк, Аллах да благослови и приветства него и семейството му. Затова е желателно мъжете да избягват такъв тип женитби, защото има много други начини, чрез които човек може да изрази уважението си към Ехл ел-Бейт.

Затова отговорността, свързана с женитбата, е огромна, както за мъжете, така и за жените от Ехл ел-Бейт. Защото когато хората от семейството сключват брак по между си, те запазват невредима линията на родословието. И това трябва да е главното съображение при женитбата на хората от Ехл ел-Бейт, защото по този начин линията на родословието се запазва и потомството се увеличава.

В региони като Йемен не е позволено за хора от Ехл ел-Бейт да се женят извън семейството, като това трябва да бъде поставено в съответния контекст и да бъде посрещнато с нужното разбиране, защото то е предпазна мярка за опазване на чистотата на линията.

Какви са техните отговорности?

За разлика от обикновения мюсюлманин, който представлява ислямската религия, хората от Ехл ел-Бейт представляват своя баща [Мухаммед], Аллах да благослови и приветства него и семейството му. Това изобщо не е толкова лесно, колкото звучи, и много членове проявяват недостатъци в това отношение, заради липсата на знание или ситуацията, в която се намират.

Някои от тях не практикуват Исляма на нивото, което хората очакват, и това е наша вина [на Ехл ел-Бейт]. Затова е възможно да се натъкнете на членове от Ехл ел-Бейт, които извършват големи грехове, но поменете едно – рано или късно те ще се покаят. И ако ви се наложи да им дадете наставление за грях, който са извършили, направете го по възможно най-деликатния начин – все едно давате наставление на своя баща. Но също имайте предвид, че понякога хората не се вслушват в наставления. Дори когато член на Ехл ел-Бейт дава наставление на друг член [не трябва да губи търпение] и трябва да бъде много внимателен. В противен случай и двамата ще изгубят благословията, с която са удостоени.

Религиозният и практикуващ член на Ехл ел-Бейт би трябвало да бъде най-добрият човек в района, където живее. Въпреки това, ние сме хора и често се проваляме да достигнем висините, които другите очакват от нас. Затова молим хората, да ни простят за нашата небрежност.

Ние [хората от семейството] трябва да сме заети с разпространяването на Исляма и свещеното познание. И то по начина, по който са били разпространени в най-ранните му стадии, премахвайки от него всякакви културни обременявания.

Хората от Ехл ел-Бейт [по натура] са по-различни и не са като нормалните хора. Често те реагират на събитията по-различно от другите. Те могат да изглеждат странни и дори чудати на мнозина. Това е един от признаците за принадлежност към семейството. Ехл ел-Бейт са по-полезни за другите хора, отколкото за себе си. Много често се случва така, че те да помагат на другите, но никой да не помага на тях самите.

Хората от Ехл ел-Бейт са много добре запознати с факта, как другите са склонни да ги проклинат, атакуват и унижават по най-различни начини. Понякога това става открито, друг път – прикрито. И всичко това [заради предубеждението] – “Ако ти не си като нас, значи ти си против нас!” Дори когато предполагате добро за другите [имате добро мнение за другите], вие ставате обект на атака. Затова бъдете готови да простите на онези, които ви атакуват и проклинат. Повечето от тях ще дойдат при вас, използвайки най-уважителните титли [шах сааб] и в същото време ще ви наранят още в същия разговор, дори в същото изречение. Повечето от хората, които твърдят, че уважават Ехл ел-Бейт, не ги уважават в действителност. Това е просто израз, който те използват, за да издигнат себе си [защото неуважението към Ехл ел-Бейт ще остави лоши впечатления]. Затова не се поддавайте на техните изобилни ласкателства, защото те ще ви атакуват най-яростно още в момента, в който си позволите да изразите несъгласие с тях по който и да било въпрос. И аз съм бил свидетел на това толкова много пъти.

Веднъж, след като сте били обидени от човек, който е наясно с факта, че вие сте от Ехл ел-Бейт, става изключително трудно да му простите и да пренебрегнете този факт, но въпреки това трябва да опитате. Защото много от тях не ще бъдат способни да разберат величината на греха, който са извършили, чак докато си заминат от този свят. Затова добро правило за вас е винаги да очаквате липса на каквото и да било уважение и така никога няма да бъдете разочаровани.

Човек, който е член на семейството не трябва да смята себе си за по-добър от другите, защото въпреки своето родословие, ако той куца в делата – с нищо не е по-добър от останалите. Но когато той започне да практикува, ще е способен на големи пробиви, за които на другите хора са нужни изключителни усилия.

Той не трябва да използва родословието си, за да се докопа до неща, които другите са неспособни да придобият. Нито пък да го използва като оправдание за несправедливо отношение към другите. Той трябва да се държи отговорно винаги, макар и това да не е най-лесното нещо, защото често биваш предизвикван, когато имаш лош ден.

Чувал съм за случаи, когато мъж сеййид се преструва на духовен наставник, за да печели пари по този начин. Разбира се, че това е грешно. Такъв човек трябва да бъде посъветван по най-деликатния начин, а после да бъде оставен сам. Да мамиш хората чрез Исляма, както той е направил, е един от възможно най-лошите грехове, които човек може да извърши. И ако той не се покае, ще бъде застигнат от своите грехове.

Знайте, че греховете на сеййидите [хората от Ехл ел-Бейт] винаги ги застигат, затова бъдете много внимателни. Покайвайте се при всеки възможен случай и се опитайте да не вредите на никого. Също знайте, че когато сеййид опита да извърши грях може да срещне много пречки по пътя и това трябва да е причина да се осъзнае и да се откаже.

Също така сеййидите не трябва да притежават голямо богатство и дори ако притежават, [да знаят, че] може да го изгубят във всеки един момент от живота си. Също така вие, за разлика от другите, ще имате някакво изпитание, което ще ви преследва непрекъснато през целия ви живот, затова не очаквайте да прекарате дните си леко. Давайте милостиня, ако можете, и дори не си помисляйте да мамите хората чрез продаване на Ислям!

Има много хора от Ехл ел-Бейт, които дори не знаят, че са от Ехл ел-Бейт! Затова питайте своите родители и съберете колкото е възможно повече информация по въпроса.

Какви са нашите отговорности и как трябва да ги изпълняваме?

Ние трябва да обичаме семейството, както е повелено в следния кораничен айет:

قُل لا أَسألكم عَلَيه أَجراً إلا المَوَدّةَ في القُربَى

Кажи: Не искам отплата за това освен обич към близките!” [еш-Шура: 23]

Размислете над тази повеля, идваща от Всевишния Аллах към Неговия Пророк, Аллах да благослови и приветства него и семейството му, да прогласи, че семейството му трябва да бъде уважавано, което е плод от любовта. Айетът не казва да ги обичаме, ако са праведни, и да ги мразим, ако са грешници. [Айетът ни повелява] да ги обичаме – праведни или грешници. Това е позицията на суннитския ислям, неповлияна от каквито и да било регионални изопачения.

Ако бяхме способни да изпълним тази повеля на Всевишния Аллах, това щеше да изпълни много от нашите [на Ехл ел-Бейт] нужди. Помислете си как бихте се чувствали, ако някой уважаваше вашите внуци? Какво бихте почувствали към този човек? Вие щяхте да сте щастливи и да се чувствате негов длъжник, защото добрите хора чувстват дълг [към благодетелите си]. Затова, когато вие сте причина за щастието на Ехл ел-Бейт – вие сте причина за щастието на самия Пророк, Аллах да благослови и приветства него и семейство му. Но имайте предвид, че вие не може да пристъпвате към забраненото [харам], за да се сдобиете със задоволството на някой от тях.

Обратното също е вярно, защото ако вие сте причина за нещастието на Ехл ел-Бейт, то вие сте причина за нещастието на самия Пророк, Аллах да благослови и приветства него и семейството му. Веднъж шейх ел-Араби ед-Деркауи, [Аллах да освети душата му,] присъствал на сбирка, където член на семейството го обиждал, но въпреки това, той не отвърнал на обидата. И когато този шериф осъзнал своята грешка, поискал прошка от шейха. Вижте само колко високо било уважението на този шейх към Ехл ел-Бейт и как той не отвърнал на обидата, която наблюдавал със собствените си очи! Това не може да се случи в наши дни, защото вместо това хората ще ви атакуват с такава сила, че да стигнат до отричане на вашето родословие. И аз съм бил свидетел на такива случаи със собствените си очи.

Също ако се случи човек от семейството да отнеме ваше право или да бъде несправедлив с вас, посъветвайте го. И ако той не си вземе поука, му простете и оставете нещата на Всевишния Аллах. И не настоявайте да получите своето право, особено ако се страхувате, че може да породите несправедливост [от която и да било страна]. Защото да таиш лоши чувства в сърцето си към Ехл ел-Бейт [или обратното] е много лошо нещо и вие трябва да премахнете тези чувства, колкото може по-скоро. Много хора атакуват Ехл ел-Бейт заради позиция, която искат да докажат, като по този начин не осъзнават с кого говорят, докато не е станало прекалено късно и обидата вече не е нанесена.

Ако се натъкнете на човек от Ехл ел-Бейт без родословно дърво “шеджера”, ако въпросният човек е всеобщо известен като член на Ехл ел-Бейт в своя район – това е достатъчно. И в този случай вие трябва да го уважавате като такъв и никога да не му казвате: “Ти не си от Ехл ел-Бейт, защото нямаш родословно дърво!” А [за съжаление] това може да се чуе толкова често от “любовниците” [претендиращите за обич] на Ехл ел-Бейт. Не се шегувам. Чувал съм го със собствените си уши. И то единствено, защото въпросният “любовник” не бе съгласен с казаното от човека от семейството. Колко странно е как хората се стремят да целунат ръката ти, а в същото време те обиждат в лицето ти!

Дори и да видите членове на Ехл ел-Бейт, които извършват грехове, нека това не бъде причина да се съмнявате в родословието им. Защото ако вие проследите по-внимателно живота им, ще откриете как те извършват други необичайни добрини. Познавам едно дете шериф, което имаше лошо поведение и бе изключително трудно за възпитание. Веднъж, по време на футболна игра, друго дете бе наранено. И въпреки че никой не спря играта, а самото дете шериф бе на страната на губещия отбор, то остави играта и отиде при нараненото дете. Това не беше нормалното поведение за останалите деца и вие ще откриете много такива необикновени примери сред членовете на Ехл ел-Бейт. Ще откриете как те проявяват състрадание към другите в ситуации, за които смятате, че това е невъзможно.

Много хора използват Ехл ел-Бейт за определени [користни] цели или пък когато имат нужда от това, а когато вече нямат нужда от тях, ги изхвърлят като стар парцал. Възползват се от тяхната известност, въпреки че ги обиждат в лицата им. Веднъж един човек ми каза: “Как може човек, обиждащ Ехл ел-Бейт, да счита себе си за мюсюлманин?” Само този един единствен факт е достатъчен да покаже, че вярата на толкова много мюсюлмани не е истинска.

Заключителни бележки

Ако ви сте от Ехл ел-Бейт, опитайте се да намерите родословното си дърво. Това може да се окаже много трудно, но въпреки това, дайте най-доброто от себе си. Научете своите роднини за важността и отговорностите, които имате. Опитайте се да живеете на нивото на високите очаквания, които хората имат към вас и се опитвайте да страните от греховете с всички сили. Замислете се наистина дълбоко за крайната точка на своето пътуване и се опитайте да подготвите за нея най-добрите дела.

Практикувайте Исляма по най-добрия начин, който можете, и се опитайте да бъдете праведни. Хората изпитват потребност да видят семейството на Пророка, Аллах да ги благослови и приветства, устремено към отвъдното, а не устремено към парите. Те изпитват потребност да видят в нас добър модел за поведение, за разлика от действителното ни положение.

Също знайте, че една от причините Всевишният Аллах да настройва хората срещу вас е за да изгубите надежда в тях и да се обърнете единствено към Него.

Знайте, че този свят е игрище на шейтана, а вие сте децата, които той мрази най-много, затова той непрекъснато изпраща лоши хора след вас, та бъдете нащрек. Шейтанът мрази Пророка, Аллах да благослови и приветства него и семейството му, защото той е светлината на напътствието, и така той [шейтанът] се опитва да се добере до него [Пророка] чрез вас [Ехл ел-Бейт].

Хората, познаващи членове от Ехл ел-Бейт трябва да се опитат да имат най-добро отношение към тях и да бъдат изключително внимателни в действията си към тях. Ако вие сте извършили несправедливост спрямо тях, те трябва да вземат своето право от вас по възможно най-бързия начин, защото в противен случай рискувате да бъдете наказани или още по-лошо – наказанието да премине върху децата ви. В същото време обаче, вие никога не трябва да им позволявате да извършват измами от името на Исляма. Това е нещо, за което нямате право да мълчите, и вие трябва да ги посъветвате по възможно най-деликатния начин.

Моля се на Всевишния Аллах да опрости безкрайните ни прегрешения и да ни позволи да живеем на нивото на високите очаквания към нас! И нека безкрайни благословии, приветствия, благодат и милост бъдат над нашия повелител Мухаммед и неговото семейство!

 

Автор: сеййид Арфан Шах ел-Бухари, Аллах да го опази!

http://sheikhynotes.blogspot.com/

Източник:

http://sheikhynotes.blogspot.com/2013/06/syedahl-al-baytsharif-survival-guide.html

За още информация относно Ехл ел-Бейт на английски език:

Шераф ел-М’убед ли’али Мухаммед на имам Юсуф ен-Небхани:

http://sheikhynotes.blogspot.co.uk/2013/08/new-book-about-ahl-al-bayt.html

А също на български език:

Четиридесет хадиса за превъзходствата на Ехл ел-Бейт от имам Юсуф ен-Небхани:

https://bgislam.files.wordpress.com/2014/11/arbain-ahl-al-bayt-an-nabhani.pdf

Съживяване на мъртвия с превъзходствата на Ехл ел-Бейт [шестдесет хадиса] от имам Джелялюддин ес-Суюти:

https://bgislam.files.wordpress.com/2014/11/ihya-al-mayyit-bi-fada_il-ahl-al-bayt.pdf

Published in: on 02.05.2015 at 23:18  Коментарите са изключени за Наръчник за оцеляване на Ехл ел-Бейт (шерифи и сеййиди)  
Tags: , , ,
%d блогъра харесват това: